Качествени горива

Бензиностанции ЕКО гарантират качеството с поне три проверки.

Веригата бензиностанции ЕКО следва строгите мерки за сигурност на Hellenic Petroleum – най-големия производител на гориво на Балканския полуостров. Преди да бъдат заредени в колата на потребителя EKO Kinitron, както и останалите горива преминават през стриктна процедура от поне три проверки за качество. Качественият контрол по време на производството се извършва в съответствие с последните EU стандарти и изисквания. Транспортната схема по доставката до бензиностанциите не позволява отклонения от предварително зададения маршрут или промени в състава на превозваните горива.

При доставянето на горивото на съответната ЕКО бензиностанция се провежда втора проверка на техническите параметри. Всяка бензиностанция EKO е оборудвана със съвременна измервателна апаратура, способна да открие наличието на минимални количества вода в горивата дори в следи. Като допълнителна предпазна мярка EKO организира внезапни проверки на качеството на всички предлагани горива, като взетите проби се анализират в лицензирани лаборатории.

С помощта на това оборудване ЕКО извършва стриктен контрол на предлаганите горива и с помощта на тези мерки се предотвратява и минимален шанс от умишлена или неумишлена промяна на високото качество на горивата. Мерките за сигурност включват система, която заключва бензиновата колонка в случай, че в горивото бъде засечено наличие на вода. Самите бензинови колонки също редовно биват проверявани за точността на количеството гориво, което се продава на крайните потребители.

 

 

 

EKO Kinitron 100Speed / безоловен SF

 

Бензин от ново поколение, с намалено съдържание на сяра, по-пълно изгаряне на горивото, защита на двигателя и топ резултати при шофиране.

 

Този бензин се произвежда с:

 

 • октаново число минимум 100 (100 RON)
 • съдържание на сяра максимум 10 ppm (милионни части) (ЕС EN 228/ED 2003/17, задължението за максимално съдържание влиза в сила от 1/1/2007.)
 • съдържание на ароматни въглеводороди 35% максимум (ЕС EN 228/ED 2003/17, задължението за максимално съдържание влиза в сила от 1/1/2007.)

 

 

Съдържа пакет добавки със следния състав:

 • почистваща добавка (почиства / поддържа чисти инжекторите и впускателните клапани)
 • модификатор за триене (смазва цилиндрите и постепенно навлиза в масления резервоар, като подобрява ефективността на маслото)
 • антикорозионна добавка

 

 

Използването му има значителни предимства, като:

 • отлична работа на двигателя
 • отлично ускоряване и активна защита на двигателя
 • значително по-малко отделяне на вредни емисии в атмосферата и защита на околната среда
 • по-ниско съдържание на ароматни въглеводороди
 • по-дълъг живот на катализатора (по-ниско съдържание на сяра)
 • защита на двигателя срещу износване
 • по-ниски разходи за поддръжка на автомобила
 • по-чист двигател, пълно и ефективно изгаряне на горивото
 • по-нисък разход на гориво

95 EKONOMY / безоловен SF

 

95 EKONOMY е бензин съдържащ друг тип специфична добавка характеризираща се с по-слаби(НЕОСНОВНИ) от тези на добавката при Kinitron 95 Plus - измиващи, почистващи и антикорозионни за горивната система свойства, но със ОСНОВНО - категорично подчертани свойства намаляващи триенето на буталата в цилиндрите – благодарение на модификатора на триене, който от своя страна представлява флуид с коефициент на изпарение по-нисък от този на горивото, т.е. остава в горивната система под формата на филм осигуряващ намалено триене на елементите и оптимална работа на двигателя.

Благодарение на комбинацията от почистващите и намаляващите триенето свойства употребата на този бензин осигурява до 2% икономия в разхода на гориво.

 

 

Редовното му използване осигурява:

 • поддържане на високо ниво на чистота при новите двигатели и постепенно подобряване на състоянието на по-старите, тъй като горивото постепенно почиства отлаганията, получени при употребата на обикновените бензини.
 • икономия на гориво благодарение на по-пълното изгаряне, защита на клапаните и намаляване на триенето (по-силно изразено при 95EKONOMY в сравнение с Kinitron 95 Plus : ДО 2% НАМАЛЕН РАЗХОД).
 • подобряване на резултатността на двигателя поради почистването на клапаните и поради намаленото триене (по-силно изразено при 95EKONOMY в сравнение с Kinitron 95 Plus).
 • намаляване на повредите и на себестойността на поддръжката на автомобила, както и по-дълъг живот на двигателя.
 • намаляване на вредните изпарения и следователно принос към по-чиста околна среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропан-бутан

 • Втечнен газ с постоянно и гарантирано качество на всяка една партида.
 • Контролирано процентно съотношение на Пропан и Бутан в зависимост от сезона.
 • Безпроблемно запалване на двигателя в зимни условия.
 • Съхранява живота на двигателя.

Масла

ЕКО маслата са продукти от ново поколение със специално разработени формули, за да подобрят динамичните характеристики на двигателя. Те осигуряват максимална защита, дори при най-екстремни условия на работа.

Богатата гама ЕКО масла отговаря на изискванията на всички видове бензинови и дизелови двигатели, двутактови двигатели и съвременни скоростни и спирачни системи.

Разгледайте нашия пълен каталог с масла и смазочни продукти.