Ценоразпис

 

Леки автомобили

Струйка

Струйка с подсушаване

Вътрешно измиване

Вътрешно почистване

Цялостно почистване

3 лв.

4 лв.

5 лв.

6 лв.

10 лв.

Измиване на леки автомобили

 

 

Джипове

Струйка

Струйка с подсушаване

Вътрешно измиване

Вътрешно почистване

Цялостно почистване

3 лв.

4 лв.

5 лв.

6 лв.

11 лв.

Измиване на джипове

Бусове (къса база)

Струйка

Струйка с подсушаване

Вътрешно измиване

Вътрешно почистване

Цялостно почистване

4 лв.

5 лв.

8 лв.

8 лв.

15 лв.

Измиване на бусове (къса база)

Бусове (дълга база)

Струйка

Струйка с подсушаване

Вътрешно измиване

Вътрешно почистване

Цялостно почистване

5 лв.

7 лв.

9 лв.

8 лв.

16 лв.

Измиване на бусове (дълга база)