25% по-голяма отстъпка в събота и неделя

Промоцията продължава до следващо уведомление!

Общи условия валидни за промоция +25% по-голяма остъпка в събота и неделя:

Участници в промоцията: Промоцията важи за притежателите на карта ЕКО Приятели, заплащащи получените стоки и услуги от бензиностанции ЕКО, в брой или посредством банкови (дебитни или кредитни) карти. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите общи условията и официалните правила на Промоцията, които ЕКОБългария ще актуализира и обявява на следният Интернет адрес: www.eko.bg.

Получаване на карта ЕКО Приятели: Съответната карта може да получите на касите на всички обекти на ЕКО, след подаване на заявка на www.eko.bg, съгласно инструкциите и формата за поръчка на съответната карта.
Механика на промоцията: За всеки зареден литър Бензин 95 EKONOMY, Бензин Кинитрон 100 или DIESEL EKONOMY посредством използването на карта ЕКО Приятели получавате +25% по-голяма отстъпка в събота и неделя.

Стойността на отстъпката след индексация с процент се закръглява в абсолютна стойност до втория знак след десетичната запетая.
Отстъпките, съгласно Общите условия за ползване на карти ЕКО ПРИЯТЕЛИ (за физически лица) валидни в периода на промоцията са както следва:

Тип гориво

Отстъпка за 1л. в делнични дни
(с ДДС)

Отстъпка за 1л. в събота и неделя
(с ДДС)

Автогаз

Бензин 95 ECONOMY

Бензин Кинитрон 100

DIESEL ECONOMY

Метан

 0,03

0,04

0,07

0,04

0,03

 0,03

0,05

0,09

0,05

0,03

Промоцията не важи при зареждане на Автогаз и Метан.

Промоцията важи за всички обекти на ЕКО на територията на Република България.

 

Продължителност на промоцията:

Промоцията стартира на 07 януари 2012 г. и продължава до 10 февруари 2012. ЕКО България ЕАД си запазва правото да променя правилата на промоцията и продължителността на промоцията, като предварително ги обнародва на www.eko.bg.

Право на участие имат всички клиенти на ЕКО България, като дееспособни физически лица и притежаващи ЕКО карта ПРИЯТЕЛИ

Право на участие в промоцията нямат лицата, които използват за заплащане на получените от ЕКО стоки и услуги: ЕКО Карти ПАРТНЬОРИ, DKV карти, UTA карти, SDI карти или ЕКО ДЕБИТНИ Карти или друг тип карти различни от ЕКО Карти ПРИЯТЕЛИ.

Териториален обхват на промоцията: всички бензиностанции на ЕКО България на територията на страната.

Прекратяване на промоцията: ЕКО България ЕАД има неотменимото право по всяко време да прекрати промоцията – временно, в целият и обхват или за определена бензиностанция, обявявайки това на следният Интернет адрес: www.eko.bg, при настъпване на злоупотреби и нарушаване на Правилата, технически и комуникационни проблеми свързани с оборудването обслужващо картовата система на ЕКО или форсмажорни обстоятелства. Във всеки такъв случай ЕКО България не дължи компенсация на участниците.

Всички участници в настоящата промоция, декларират и се съгласяват, че са запознати със съответните Общи Условия на промоцията, както и че са съгласни да ги спазват.

Leave a Reply