Archive for November, 2012

До 15% отстъпка при покупка на масла. Промоция на масла

Промоционална карта за Масла

 

Общи условия валидни за промоцията:

Участници в промоцията: Промоцията важи за притежателите на карта Масла, заплащащи получените масла от бензиностанции ЕКО, в брой или посредством банкови (дебитни или кредитни) карти. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите общи условията и официалните правила на Промоцията, които ЕКО България ще актуализира и обявява на следният Интернет адрес: www.eko.bg.

Получаване на карта Масла: Съответната карта може да получите на касите на всички обекти на ЕКО на територията на Република България, при покупка на масла в периода от 12 Март до 15 Юли 2012.

Механика на промоцията: При покупка на масла във всички обекти на ЕКО във вашата карта „Масла” се натрупват точки след като я предоставите на касата. Събраните промо точки може да размените за определени продукти*. При продажбата на промо артикул с точки, се издава фискален бон, чиято стойност (ако има такава) е за сметка на ЕКО България.

*за детайли разгледайте таблицата по-долу:

 

 

Име на продутка
Цена с ДДС
Промо точки при покупка на 1 бр. продукт
Необходим бр.т. за получаване на продукта

 

 

EKO Мегатрон Синтетик 5W-30 4л.
EKO Мегатрон Синтетик 5W-30 1л.
EKO Мегатрон Синтетик 5W-40 4л.
EKO Мегатрон Синтетик 5W-40 1л.
EKO Мегатрон Ултра 10W-40 4л.
EKO Мегатрон Ултра 10W-40 1л.
EKO Мегатрон Супер 15W-40 4л.
EKO Мегатрон Супер 15W-40 1л.
EKO Форца Синтетик 10W-40 4л.
EKO Форца Синтетик 10W-40 1л.
EKO Форца Премиум SHPD 15W-40 4л.
EKO Форца Плюс SHPD 15W-40 4л.
EKO Форца Плюс SHPD 15W-40 1л.
EKO Форца 15W-40 4л.
EKO Форца 20W-50 4л.
EKO Форца 20W-50 1л.
EKO Марса 30 4л.
EKO Марса 30 1л.
EKO Марса 40 4л.
EKO Марса 40 1л.
EKO Геарол Синтетик 75W-90 1л.
EKO Геарол -5 80W-90 4л.
EKO Геарол -5 80W-90 1л.
EKO Геарол -4 80W-90 1л.
EKO ATF 1л.
EKO 2T 1л.
EKO АУТБОРД 1л.
EKO ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ СУПЕР (ДОТ-4) 250мл.
EKO Вибра 10W 4л.
EKO Вибра 10W 1л.
EKO Вибра 20W-20 4л.
EKO Вибра 20W-20 1л.
EKO Вибра 30 4л.
EKO Вибра 30 1л.
EKO Вибра 40 4л.
EKO Вибра 40 1л.
EKO Геотрон 20W-50 4л.
EKO Геотрон 20W-50 1л.
EKO Геарол -1 90 4л.
EKO Геарол -1 90 1л.
EKO Геарол -1 140 1л.

 

84,00
22,00
84,00
22,00
66,00
18,00
45,00
12,00
90,00
24,00
44,40
39,60
10,75
38,99
38,00
9,90
38,00
9,90
38,00
9,90
22,59
43,60
11,00
11,00
12,00
11,00
12,00
5,90
29,10
8,10
29,10
8,10
29,10
8,10
29,10
8,10
29,90
8,30
30,90
8,30
8,50

 

13
3
13
3
10
3
5
1
14
4
4
4
1
4
4
1
4
1
4
1
3
4
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
1

 

84
22
84
22
66
18
45
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Бонус точките ще се активират във Вашата карта „Масла”24 часа след съответната покупка през официалните работни дни и 48 часа след съответната покупка през почивните (празнични) дни.

ЕКО България, не носи отговорност ако някой от промо артикулите не е наличен в някой от обектите на ЕКО.

Продължителност на промоцията: Промоцията стартира на 12 Март 2012 г и продължава до последващо уведомление. ЕКО България ЕАД си запазва правото да променя правилата и продължителността на промоцията като предварително ги обнародва на www.eko.bg.

Право на участие имат всички клиенти на ЕКО България, като дееспособни физически лица и притежаващи карта Масла.

Териториален обхват на промоцията: всички бензиностанции на ЕКО България на територията на страната.

Прекратяване на промоцията: ЕКО България ЕАД има неотменимото право по всяко време да прекрати промоцията – временно, в целият и обхват или за определена бензиностанция, обявявайки това на следният Интернет адрес: www.eko.bg, при настъпване на злоупотреби и нарушаване на Правилата, технически и комуникационни проблеми свързани с оборудването обслужващо картовата система на ЕКО или форсмажорни обстоятелства. Във всеки такъв случай ЕКО България не дължи компенсация на участниците.

Всички участници в настоящата промоция, декларират и се съгласяват, че са запознати със съответните Общи Условия на промоцията, както и че са съгласни да ги спазват.

Не забравяйте да вземете и използвате Вашата карта „Масла”!
 
 Промоционална карта за Масла
 
Право на участие в промоцията имат само лица, които не са служители на All Channels Communication, ЕКО България ЕАД, техни подизпълнители, контрагенти, доставчици и други лица, участващи в организацията на промоцията, както и техните семейства.

Промоция DIADORA за периода 05.11.2012 – 13.01.2013 г.

Промоция DIADORA

 

Общи условия на промоцията DIADORA

Събирайте бонус точки и се възползвайте от уникалната колекция на DIADORA!

При всяка покупка в бензиностанции ЕКО (на една касова бележка/фактура): на стойност 25 лв. за леки автомобили и 100 лв. за автобуси или камиони над 3,5 тона, ще получите от касата 1 промо стикер.

1 промостикер = 1 бонус точка.

При покупки, комбинирани със зареждане на гориво Кинитрон 100 ще получите двойно повече промо стикерa (бонус точки). Съберете, съответният брой бонус точки във Вашия колекционерски талон. Предайте попълнен талона на касата в най-близката бензиностанция ЕКО и се възползвайте от уникалната оферта с продуктите DIADORA.

Колекционерският талон ще намерите в промоционалните брошури.

Няма ограничение за броя закупени продукти. Всеки продукт може да бъде закупен и отделно – без отстъпка.

Бонус точки могат да бъдат събирани в периода от 05.11.2012 до 13.01.2013 г. Точките могат да бъдат използвани съгласно условията на настоящата кампания до 27.01.2013 г.

Служители на ЕКО България и членове на техните семейства, трети лица (юридически или физически) имащи отношение към промоцията не се допускат до участие в съответната.

С участието си в настоящата промоция участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите общи условия.

ЕКО България ЕАД запазва правото си да променя правилата на промоцията, продължителността и механиката й, като предварително обяви всички промени на сайта на ЕКО.

Срокове и условия:
1. Офертата за покупка на продукти DIADORA е валидна само за бензиностанции ЕКО участващи в съответната активност.
2. Попълнен колекционерски талон може да бъде използван през периода от 05.11.2012 до 27.01.2013
3. Колекционерските талони не могат да бъдат копирани и нямат цена.

За повече детайли относно продуктите и механиката можете да разгледате брошурата на промоцията.

25% по-голяма отстъпка в събота и неделя

25% по-голяма отстъпка в събота и неделя

Промоцията продължава до следващо уведомление!

Общи условия валидни за промоция +25% по-голяма остъпка в събота и неделя:

Участници в промоцията: Промоцията важи за притежателите на карта ЕКО Приятели, заплащащи получените стоки и услуги от бензиностанции ЕКО, в брой или посредством банкови (дебитни или кредитни) карти. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите общи условията и официалните правила на Промоцията, които ЕКОБългария ще актуализира и обявява на следният Интернет адрес: www.eko.bg.

Получаване на карта ЕКО Приятели: Съответната карта може да получите на касите на всички обекти на ЕКО, след подаване на заявка на www.eko.bg, съгласно инструкциите и формата за поръчка на съответната карта.
Механика на промоцията: За всеки зареден литър Бензин 95 EKONOMY, Бензин Кинитрон 100 или DIESEL EKONOMY посредством използването на карта ЕКО Приятели получавате +25% по-голяма отстъпка в събота и неделя.

Стойността на отстъпката след индексация с процент се закръглява в абсолютна стойност до втория знак след десетичната запетая.
Отстъпките, съгласно Общите условия за ползване на карти ЕКО ПРИЯТЕЛИ (за физически лица) валидни в периода на промоцията са както следва:

Тип гориво

Отстъпка за 1л. в делнични дни
(с ДДС)

Отстъпка за 1л. в събота и неделя
(с ДДС)

Автогаз

Бензин 95 ECONOMY

Бензин Кинитрон 100

DIESEL ECONOMY

Метан

 0,03

0,04

0,07

0,04

0,03

 0,03

0,05

0,09

0,05

0,03

Промоцията не важи при зареждане на Автогаз и Метан.

Промоцията важи за всички обекти на ЕКО на територията на Република България.

 

Продължителност на промоцията:

Промоцията стартира на 07 януари 2012 г. и продължава до 10 февруари 2012. ЕКО България ЕАД си запазва правото да променя правилата на промоцията и продължителността на промоцията, като предварително ги обнародва на www.eko.bg.

Право на участие имат всички клиенти на ЕКО България, като дееспособни физически лица и притежаващи ЕКО карта ПРИЯТЕЛИ

Право на участие в промоцията нямат лицата, които използват за заплащане на получените от ЕКО стоки и услуги: ЕКО Карти ПАРТНЬОРИ, DKV карти, UTA карти, SDI карти или ЕКО ДЕБИТНИ Карти или друг тип карти различни от ЕКО Карти ПРИЯТЕЛИ.

Териториален обхват на промоцията: всички бензиностанции на ЕКО България на територията на страната.

Прекратяване на промоцията: ЕКО България ЕАД има неотменимото право по всяко време да прекрати промоцията – временно, в целият и обхват или за определена бензиностанция, обявявайки това на следният Интернет адрес: www.eko.bg, при настъпване на злоупотреби и нарушаване на Правилата, технически и комуникационни проблеми свързани с оборудването обслужващо картовата система на ЕКО или форсмажорни обстоятелства. Във всеки такъв случай ЕКО България не дължи компенсация на участниците.

Всички участници в настоящата промоция, декларират и се съгласяват, че са запознати със съответните Общи Условия на промоцията, както и че са съгласни да ги спазват.