Елсол Ойл управлява и оперира 2 бензиностанци ЕКО България ЕАД в Пловдив.

В момента ние управляваме 2 бензиностанции, предлагащи денонощно обслужване. Тези бензиностанции са с 30 души персонал, предоставящи най-висок стандарт на обслужване.

Елсол Ойл подписа договор за управление с ЕКО на техните бензиностанции през 2012 и от тогава предоставя ритейл услуги и know – how на същите.

Ние работим заедно с ЕКО, за да индентифицираме най-добрите продуктите и промоции, като регулярно разширяваме продуктите и услугите заедно с менеджърският екип на ЕКО.

Експертното мнение на Елсол е добре познато, когато говорим за улесенен достъп, наличието на всички удобни продукти под един покрив и опит за качествено обслужване на нашите клиенти. Ние имаме вътрешно фирменно обучение на нашите служители, с което се стремим да предложим най-високо равнище на клиенски услуги.