Posts Tagged ‘промоции’

До 15% отстъпка при покупка на масла. Промоция на масла

Промоционална карта за Масла

 

Общи условия валидни за промоцията:

Участници в промоцията: Промоцията важи за притежателите на карта Масла, заплащащи получените масла от бензиностанции ЕКО, в брой или посредством банкови (дебитни или кредитни) карти. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват настоящите общи условията и официалните правила на Промоцията, които ЕКО България ще актуализира и обявява на следният Интернет адрес: www.eko.bg.

Получаване на карта Масла: Съответната карта може да получите на касите на всички обекти на ЕКО на територията на Република България, при покупка на масла в периода от 12 Март до 15 Юли 2012.

Механика на промоцията: При покупка на масла във всички обекти на ЕКО във вашата карта „Масла” се натрупват точки след като я предоставите на касата. Събраните промо точки може да размените за определени продукти*. При продажбата на промо артикул с точки, се издава фискален бон, чиято стойност (ако има такава) е за сметка на ЕКО България.

*за детайли разгледайте таблицата по-долу:

 

 

Име на продутка
Цена с ДДС
Промо точки при покупка на 1 бр. продукт
Необходим бр.т. за получаване на продукта

 

 

EKO Мегатрон Синтетик 5W-30 4л.
EKO Мегатрон Синтетик 5W-30 1л.
EKO Мегатрон Синтетик 5W-40 4л.
EKO Мегатрон Синтетик 5W-40 1л.
EKO Мегатрон Ултра 10W-40 4л.
EKO Мегатрон Ултра 10W-40 1л.
EKO Мегатрон Супер 15W-40 4л.
EKO Мегатрон Супер 15W-40 1л.
EKO Форца Синтетик 10W-40 4л.
EKO Форца Синтетик 10W-40 1л.
EKO Форца Премиум SHPD 15W-40 4л.
EKO Форца Плюс SHPD 15W-40 4л.
EKO Форца Плюс SHPD 15W-40 1л.
EKO Форца 15W-40 4л.
EKO Форца 20W-50 4л.
EKO Форца 20W-50 1л.
EKO Марса 30 4л.
EKO Марса 30 1л.
EKO Марса 40 4л.
EKO Марса 40 1л.
EKO Геарол Синтетик 75W-90 1л.
EKO Геарол -5 80W-90 4л.
EKO Геарол -5 80W-90 1л.
EKO Геарол -4 80W-90 1л.
EKO ATF 1л.
EKO 2T 1л.
EKO АУТБОРД 1л.
EKO ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ СУПЕР (ДОТ-4) 250мл.
EKO Вибра 10W 4л.
EKO Вибра 10W 1л.
EKO Вибра 20W-20 4л.
EKO Вибра 20W-20 1л.
EKO Вибра 30 4л.
EKO Вибра 30 1л.
EKO Вибра 40 4л.
EKO Вибра 40 1л.
EKO Геотрон 20W-50 4л.
EKO Геотрон 20W-50 1л.
EKO Геарол -1 90 4л.
EKO Геарол -1 90 1л.
EKO Геарол -1 140 1л.

 

84,00
22,00
84,00
22,00
66,00
18,00
45,00
12,00
90,00
24,00
44,40
39,60
10,75
38,99
38,00
9,90
38,00
9,90
38,00
9,90
22,59
43,60
11,00
11,00
12,00
11,00
12,00
5,90
29,10
8,10
29,10
8,10
29,10
8,10
29,10
8,10
29,90
8,30
30,90
8,30
8,50

 

13
3
13
3
10
3
5
1
14
4
4
4
1
4
4
1
4
1
4
1
3
4
1
1
1
1
1
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
1

 

84
22
84
22
66
18
45
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Бонус точките ще се активират във Вашата карта „Масла”24 часа след съответната покупка през официалните работни дни и 48 часа след съответната покупка през почивните (празнични) дни.

ЕКО България, не носи отговорност ако някой от промо артикулите не е наличен в някой от обектите на ЕКО.

Продължителност на промоцията: Промоцията стартира на 12 Март 2012 г и продължава до последващо уведомление. ЕКО България ЕАД си запазва правото да променя правилата и продължителността на промоцията като предварително ги обнародва на www.eko.bg.

Право на участие имат всички клиенти на ЕКО България, като дееспособни физически лица и притежаващи карта Масла.

Териториален обхват на промоцията: всички бензиностанции на ЕКО България на територията на страната.

Прекратяване на промоцията: ЕКО България ЕАД има неотменимото право по всяко време да прекрати промоцията – временно, в целият и обхват или за определена бензиностанция, обявявайки това на следният Интернет адрес: www.eko.bg, при настъпване на злоупотреби и нарушаване на Правилата, технически и комуникационни проблеми свързани с оборудването обслужващо картовата система на ЕКО или форсмажорни обстоятелства. Във всеки такъв случай ЕКО България не дължи компенсация на участниците.

Всички участници в настоящата промоция, декларират и се съгласяват, че са запознати със съответните Общи Условия на промоцията, както и че са съгласни да ги спазват.

Не забравяйте да вземете и използвате Вашата карта „Масла”!
 
 Промоционална карта за Масла
 
Право на участие в промоцията имат само лица, които не са служители на All Channels Communication, ЕКО България ЕАД, техни подизпълнители, контрагенти, доставчици и други лица, участващи в организацията на промоцията, както и техните семейства.